Üld- ja põllumajandusehitus

Betooni-ja montaažitööd

Silla- ja teedeehitus

Üld- ja põllumajandusehitus

Üld- ja põllumajandusehitus

Põllumajandusehitus hõlmab endas erinevate lautade, tallide, kanalate, farmide, hoidlate, aitade ning teraviljakomplekside ehitust ja remonti. Meie tööde hulka kuuluvad ka silo- ja sõnnikuhoidlate ning abihoonete ja küünide ehitustööd.

Üldehitustööd hõlmavad endas erinevate hoonete (pole oluline mis hoonega on tegemist) ehitust ja remonti. Meie tööd algavad vundamendist ja lõppevad hoone „ karbi“ väljaehitamisega.

Kas see on „võtmed kätte“ projekt , või ainult valmis „hoone karp“ sõltub eelkõige tellija soovist ja nägemusest.

Omalt poolt pakume:

  • Leiame Teile tööprojekti teostaja
  • Aitame Teid ehitusloa taotlusel ja hiljem ka kasutusloa saamisel
  • Kaevetööd- reeglina leiame töövõtja
  • Üldehitustööd- vundamendist katuseni teeme ise
  • Montaaž
  • Betoonitööd
  • Katusetööd (kivikatused, plekk-katused)
  • Soojustamine (puit ja krohvisüsteemil)
  • Platside ja kõnniteede ehitus
  • Leiame koos eritööde tegija

Tuvu meie töödega siin ja võta meiega ühendust siin.